Algor

Space opera autorů Vybíralová, Hlávka.

Algor

císařství, země sněhu a ledu

Popis

Ze všech lidmi obývaných planet je tou nejchladnější. Ani vláda císaře Andreje Korwariana neoplývá vřelostí, nehledě na spolupráci s hrozivým církevním řádem graciánů, zakázaným všude vyjma Algoru.

Celá algorská populace je soustředěna do tuctu velkým měst na jediném malém kontinentu jižně od rovníku.

Napojené objekty

Andrej Leopold Korwarian Matt Reed Boris "Hračička" Varga Popovič Sergej "Čumák" Gunneli Patrik Hill Irena Gunneliová admirál Leonis Vasari plukovník Severin Jonah Friel generál Terrakai David "Trap" Patterson Charlie "Tank" Harris Katrina "Kulka" Sojornerová Gabriel Espozito velmistra Mericia lord Frederick Mahyren Silas Mahyren Algormont Peringard generál lord von Sellik generál Warren Argayle Marina Danbarová Mathias plukovník Goran Weber lord Garili Nokta baron Javier Danbar lady Fiona Vitalij Korwarian instruktor poručík Hessman Jochen Terrakai velmistr Benedict Leonora Korwarian