Algor

Space opera autorů Vybíralová, Hlávka.

doktor Vidal

právník, specialista na sňatky

Planeta/stát
Viridian