Algor

Space opera autorů Vybíralová, Hlávka.

Země

rodná planeta lidstva, opuštěná při Exodu

Popis

Lidstvo planetu při Exodu opustilo - ač pravděpodobně ne zcela všichni. Takže vyvstává otázka, co se s ponechanými stalo: zcela vyhynuli? (zatím netušíme, co přesně se na Zemi odehrálo)

Aktuálně existuje se Zemí nějaký styk (náznaky u Darena Iversona) a minimálně by na ní měli pracovat archeologové (přesněji rodiče Donalda Prestona)

OPAK Děj se odehrává na
Tenký led

Napojené objekty

Darren Iverson Adam Korwarian